Dessa tillbehör och reservdelar finns att köpa till Fast Boroskop IK637:

Standardkabel

VGA Kabel

IK635 Inspelningsenhet / Monitor